CE şahadatnamasy Benzin açyk meýdanda tigirler we tutawaçly göçme generator ulanyň

Gysga düşündiriş:

· Öňdebaryjy açyk çarçuwaly inwertor dizaýny: adaty 8500 wattlyk generatordan 30% has rahat we 25% ýeňil, üstesine-de bu inwertor diňe arassa güýç öndürýär we Ykdysadyýet tertibi ýangyç tygşytlaýar

· Elektrik başlangyjy: Amatly elektrik basmak düwmesine batareýa girýär

· Arkaýyn tehnologiýa we giňeldilen iş wagty: 76 dBA indiki taslama ýa-da öý ätiýaçlygy üçin ajaýyp, 9000 başlangyç watt we 8500 watt benzinde 12 sagada çenli işlemek üçin

· Intelligauge: Naprýatageeniýäni, ýygylygy we iş wagtyny aňsatlyk bilen gözegçilik ediň.Jeneratoryň daşky ýüzlerini arassalamak üçin çygly mata ulanyň


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

a

Haryt maglumatlary

· Öňdebaryjy açyk çarçuwaly inwertor dizaýny: adaty 8500 wattlyk generatordan 30% has rahat we 25% ýeňil, üstesine-de bu inwertor diňe arassa güýç öndürýär we Ykdysadyýet tertibi ýangyç tygşytlaýar

· Elektrik başlangyjy: Amatly elektrik basmak düwmesine batareýa girýär

· Arkaýyn tehnologiýa we giňeldilen iş wagty: 76 dBA indiki taslama ýa-da öý ätiýaçlygy üçin ajaýyp, 9000 başlangyç watt we 8500 watt benzinde 12 sagada çenli işlemek üçin

· Intelligauge: Naprýatageeniýäni, ýygylygy we iş wagtyny aňsatlyk bilen gözegçilik ediň.Jeneratoryň daşky ýüzlerini arassalamak üçin çygly mata ulanyň

Funksiýa derňewi

SC12000iF_7

Önümiň parametrleri

Model SC12000iF
Quygylyk 50Hz / 60Hz
Bahalandyrylan güýç 8500W
Iň ýokary güýç 9000W
AC naprýa .eniýesi 120V / 240V
Başlangyç ulgamy Gaýtadan işlemek / E-başlangyç
Uelangyç kuwwaty 40L
Işlemek wagty (50% -100% ýük) 6-12s
Motor modeli SC460
Sesi derejesi (@ 1/4 ýük, 7m) 76dB
Ölçegleri 710x536x630mm
Arassa agram 83 kg

1.100% COPPER WIR Doly güýç, uzak ömür.
2. KÖP SILENCE MUFFER 7 metrden 76db pes ses.
3.FREQUENCY CONVERSION Bahalandyrylan ýygylyk 50Hz, DC çykyş 12V / 5A, Güýçli ulanylýar.
4. Polat we el bilen polat we tutawaç bilen hereket etmek aňsat.Arassa agramy: 83kg, ýangyç çüýşesi: 15L Ölçegi: 710x536x630mm

Kompaniýanyň artykmaçlygy

b

Soňky önümiň ökde we ulanyjylarymyzyň garaşyşlaryndan has ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin berk we doly proseduralary ulanýarys

Şahadatnama

hdht

Sorag-jogap

1.Biz kim?

Biz Hytaýyň Guangdong şäherinde ýerleşýäris, 2021-nji ýyldan başlap Demirgazyk Amerika (20.00%), Gündogar Europeewropa (20.00%), Günorta Amerika (15.00%), Afrika (10.00%), Günorta-Gündogar Aziýa (5.00%), Günbatar Europeewropa satýarys (5.00%), Merkezi Amerika (5.00%), Demirgazyk Europeewropa (5.00%), Günorta Europeewropa (5.00%), Günorta Aziýa (5.00%), Gündogar Aziýa (3.00%), Okeaniýa (2.00%).Ofisimizde jemi 15-30 adam bar.

2.Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;

Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;

3.Haýsy hyzmatlary berip bileris?

Gowşuryş şertlerini kabul ediň: FOB, CFR, CIF, EXW;

Kabul edilen töleg usullary: Sim geçirmek, kredit kartoçkasy, PayPal, Western Union, kassa;

Diller: Iňlis, Hytaý, Ispan, Japaneseapon, Portugaliýa, Nemes, Arap, Fransuz, Rus, Koreý, Hindi, Italýan

4.Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?

Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;

Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelýändigine garamazdan tüýs ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň