ArzaArza

biz hakdabiz hakda

2014-nji ýyldan bäri Hytaýyň Guangdong şäherinde döredilen Jiehua Power Equipment Co., Ltd., birnäçe ýyllap generator pudagynda çuňňur ösen çylşyrymly R&D topary we daşary söwda topary bilen ýokary hilli OEM generatoryny hödürleýär.

CE, ISO9001: 2008 kepillendirilen desga laýyk gelýän synag hasabatyny hödürleýäris

Ajaýyp müşderi hyzmatlary we bäsdeşlik bahalary bilen bazar tarapyndan ýokary abraý gazanan generatorymyz.

Biziň gözýetimimiz, generator we genset pudagynda birinji derejeli üpjün ediji we hyzmatdaş bolmak.

Jiehua Power Equipment Co., Ltd.-i saýlaň, ygtybarlylygy we ajaýyp hilini saýlaň.

Arkaýyn habarlaşmak üçin hoş geldiňiz, mähirli garşylanarsyňyz!

kompaniýa_intr_ico

Aýratyn önümlerAýratyn önümler

iň soňky habarlariň soňky habarlar

 • täzelikler
 • täzelikler
 • täzelikler
 • täzelikler
 • täzelikler
 • Kuwwat generatory parallel bilimleri düzýär (2)

  Generator kolleksiýalarynyň kwaz-sinhron meňzeşligi nämä üns bermeli?Quasi-bir wagtyň özünde birleşmek, el-ele bermek prosedurasydyr.Amalyň göwnejaý ýa-da başga bir görnüşde, operatoryň tejribesi bilen uly hyzmatdaşlygy bar.In ...

 • Eplenýän hemişelik magnit generatorynyň wezipeleri

  Gurluşy 1: Magnit meýdanynyň birmeňzeş gurluşy;aýlaw ýaýramakdan we basmakdan ýasalýar we oňa uzak möhletli magnit oturdylýar, bu ägirt uly güýje, ýeňil, az mukdarda, kompaniýa we ygtybarly umumy gurluşa, şeýle hem ...

 • Hemişelik magnit generatory-2

  Yzyna gaýtaryp bolmajak magnit generatory bilen tolgundyryjy generatoryň arasyndaky iň möhüm tapawut, tolgundyryjy elektromagnit meýdanynyň uzak möhletli magnitler tarapyndan öndürilmegi.Yzyna gaýtaryp bolmajak magnitler hem magnit çeşmesi, hem-de t ...

 • Hemişelik magnit generatory

  Häzirki zaman elektrik hereketlendirijilerinde esasy elektromagnit meýdany döretmek üçin DC tokyny ulanýan tolgundyryş usulyna häzirki tolgunma diýilýär;esasy öndürmek üçin bar bolan tolgunmany çalyşmak üçin yzyna gaýtaryp bolmajak magnit ulanylsa ...

 • Dogry dizel generatoryny nädip saýlamaly

  Dizel generator toplumlaryny satyn alanyňyzda, müşderiler dizel generator kolleksiýalarynyň näçeräk saýlanýandyklaryny geň galdyrýarlar.Şübhesiz, dizel generator kolleksiýalaryny satyn alanyňyzda, dizel generator toplumlarynyň kuwwatyny saýlamak hakykatdanam möhümdir.Wa saýlamak ...