ArzaArza

biz hakdabiz hakda

2014-nji ýyldan bäri Hytaýyň Guangdong şäherinde döredilen Jiehua Power Equipment Co., Ltd., birnäçe ýyllap generator pudagynda çuňňur ösen çylşyrymly R&D topary we daşary söwda topary bilen ýokary hilli OEM generatoryny hödürleýär.

CE, ISO9001: 2008 kepillendirilen desga laýyk gelýän synag hasabatyny hödürleýäris

Ajaýyp müşderi hyzmatlary we bäsdeşlik bahalary bilen bazar tarapyndan ýokary abraý gazanan generatorymyz.

Biziň gözýetimimiz, generator we genset pudagynda birinji derejeli üpjün ediji we hyzmatdaş bolmak.

Jiehua Power Equipment Co., Ltd.-i saýlaň, ygtybarlylygy we ajaýyp hilini saýlaň.

Arkaýyn habarlaşmak üçin hoş geldiňiz we mähirli garşylanarsyňyz!

kompaniýa_intr_ico

Aýratyn önümlerAýratyn önümler

iň soňky habarlariň soňky habarlar

  • täzelikler
  • täzelikler
  • täzelikler
  • täzelikler
  • täzelikler